Veřejná diskuze Podoláků dne 17. 5. 2021

včera, 17. 5. 2021 od 17:00 hod. proběhla veřejná beseda k lokalitě Nad paloukem. Všem účastníkům velmi děkujeme za účast a věcné dotazy. I přes nepřízeň počasí se celé akce účastnili desítky lidí, mnozí vytrvali i za deště. Zaznělo mnoho dotazů. Za nejzávažnější považuji skutečnost, že mnoho lidí má pocit, že s tím nemůžeme nic dělat.

Opak je pravdou. Vše májí občané a obec ve svých rukách. Je potřeba se zajímat o dění, získávat informace a v neposlední řadě komunikovat mezi sebou i se zastupiteli. Doposud, vyjma nicneříkající a nezávazné dohody starosty s developerem, není nic uzavřeno. Všechny kroky má obec i developer teprve před sebou.

Navštívili jsme rovněž i prezentaci developera. Celý projekt je ve velmi rané fázi rozpracování. Je mnoho otázek a velmi málo odpovědí. Nicméně jsme mohli developerovi přímo sdělit své obavy a zjistit jeho postoje. Ani pro developera není příjemná neschopnost vedení obce při řešení projektu. Ukázalo se, že jsme schopni bez problémů komunikovat, problémy společně řešit. To se projevilo i tím, že právní zástupce developera přišel mezi nás a zapojil se do diskuze.

Věříme, že právě komunikace a vysvětlování je cestou ke konsenzu při řešení nejen této lokality, ale i budoucího vývoje obce.

Ještě jedou všem děkujeme a těšíme se na další společná setkání

Podoláci