Transparentnost a informovanost v Podolí

Tento příspěvek byl publikován na diskuzním fóru oficiálních stránek obce Podolí v rubrice “zeptejte se”. Příspěvek zveřejnila zastupitelka MUDr. Michaela Hnilicová jako reakci na netransparentnost poskytování informací vedením obce.

Vážení občané Podolí. Vážený pane Slivko.

K diskuzi o transparentnosti a informovanosti občanů obce Podolí bych ráda připojila své osobní zkušenosti. Pro názornost bych ráda uvedla na pravou míru např. odpověď p. starosty z 20. 5. 21.

Cituji: „Návrh smlouvy je současně ve verzi jednostranného návrhu developera. Teprve prochází připomínkováním členů zastupitelstva s právníkem obce a mění svoji podobu. V dostatečně propracované fázi bude návrh zveřejněn.”

Myslím, že je nejvyšší čas, aby občané Podolí byli informováni o tom, jak taková ”neveřejná” jednání probíhají.

Jako zastupitel pracuji pro obec od léta 2020, tedy poměrně krátkou dobu. A rozumím tomu, proč mí předchůdci rezignovali. Pro ty, kteří se neorientují, ráda upřesním, že jsem starostou označována za tzv. “opozičního “ zastupitele, který hledá jen chyby, které p. starosta dělá, nespolupracuje a jsme např. osočováni, že jsme nebyli všichni přítomni na všech interních jednáních.

Pro představu veřejnosti Vám tedy popíšu, jak probíhalo poslední tzv. neveřejné jednání, které p. starosta tak pěkně shrnul jako připomínkování zastupitelů k návrhu developera.

1. Schůzka byla svolána 13. 5. 21 bez předchozí domluvy přes mail na 19. 5. 21, tedy na středu. P. starostovi je přitom známo, že např. Ing. Boček středy nemůže. Já mám rozpis služeb na měsíc dopředu. Nebudu Vás zatěžovat vyprávěním, kolikrát už jsem kvůli termínům měnila služby a narušovala tím plány mým laskavým kolegům….
2. Smlouvu, kterou jsme měli připomínkovat a která je pro Podolí naprosto zásadní jsme nedostali dopředu k prostudování. Ing. Boček a následně Ing. Hůrka mailem žádali o dodání smlouvy. V opačném případě, zcela logicky, Ing. Hůrka pokládal schůzi za zbytečné plýtvání časem všech. V den schůze , v 16.16 hod, jsme obdrželi mail od Mgr. Joukla – právník, kterého naše obec, tedy my všichni, platí za právní služby – že naším časem neplýtvá a bude to přínosné…. Smlouvu však ani v tento pozdní čas nepřipojil.
3. Smlouvu, nebo jakýkoliv písemný podklad jsme nedostali ani přímo v jednací místnosti. Je pravda, že p. Vlasák a p. Eliáš měli arch A4 vytištěných listů, do kterých nahlíželi a dělali si poznámky (že by smlouva?) Mgr. Joukl měl notebook. Ostatní zastupitelé tyto podklady neměli.
4. Jedna z prvních otázek Mgr. Joukla byla, jestli někdo nahrává? Konkrétně se ptal opozičních zastupitelů, ostatních se jmenovitě nezeptal. Oznámila jsem, že si budu psát poznámky, to mi bylo “dovoleno“.
5. Pak následovalo tzv. připomínkování. Tedy hlavně mluvil. P. Mgr. Joukl. Mluvil rychle, přeskakoval od jednoho k druhému, věty mi někdy nedávaly úplný smysl, kontexty jsem často nepochopila. Asi si dovedete představit, že bez podkladů a přípravy nelze připomínkovat.
6. V průběhu byl např. Ing. Hůrka vyzván k tomu, aby vypočítal přínos pro obec, zadal mu čísla, Ing. Hůrka to logicky odmítl, pak Mgr. Joukl udělal nějaký rychlý, zřejmě brilantní početní úkon, který byl dost nepochopitelný (tu něco přičetl a něco odečetl, mně to dávalo nulu, ale P. Joukl počítal fakt přesvědčivě ) a vyslovil cifru. Tu raději ji nezmiňuji, abych nebyla nařčena, že kazím vyjednávání, to je totiž častý argument, proč Vás, veřejnost, nesmíme informovat o probíhajících jednáních.
7. Bylo pro mě zajímavé, že Mgr. Joukl , vysvětloval, že je třeba udělat vše tak, aby se zastupitelé co nejvíce ochránili před trestní zodpovědností. To znamená, že se toho mají zastupitelé obávat?
8. A jen taková maličkost… až jednání skončilo, na ulici Rybník zastavilo auto s p. Jouklem, stažené okénko a prý, že se byl podívat na ten trojdomek p. Saida. Zeptal se, jestli skutečně toto staví na černo. Potvrdila jsem, že ano, nemá stavební povolení. Ustaraně pokýval hlavou a prohlásil něco v tom smyslu, že tohle je problém.

Co říct na závěr? Snad si občan, který chce rozumět a je ochoten přijímat informace z obou stran udělá názor. Já osobně odcházela s pocitem, že asi nějak tak se cítí člověk, kterého zavřou do místnosti plného nekvalitních hrnců a nutí ho ke koupi předraženého a nekvalitního zboží.

Opakovaně jsem žádala, aby občané byli plně informováni. Opakovaně jsem žádala, aby se neveřejná jednání nahrávala, byly činěny záznamy. Nebyla jsem vyslyšena. To, že se na podolském webu začalo alespoň nějak informovat a objevila se sekce LOKALITA NAD PALOUKEM, bylo na můj důrazný podnět a až poté co jsem diskutovala na“ Zeptejte se“. Ale opět, informace jsou jednostranné a neúplné a často se osobní názor p. starosty vydává za objektivní fakt. Podobně je tomu v podolském Zpravodaji.

Na předposlední neveřejné schůzi jsem jasně prohlásila, že veškeré moje vyjadřování k danému problému bude nadále pouze veřejné. A tak i činím. Pokud chcete objektivní a souhrnnější informace, doporučuji sledovat web infonadpaloukem.blogspot.com či podolaci.cz

Je třeba si uvědomit, že se jedná o budoucnost naší obce. Veřejné projednávání, včetně toho, co jste navrhoval Vy, pane Slivko, má zásadní význam. Lidé jsou v Podolí vnímaví a mnohé postřehy mohou výrazně věci nasměrovat dobrým směrem. Nad každým názorem je třeba se zamyslet a diskutovat ho. A konečné rozhodnutí udělat takové, aby bylo přijatelné a dobré, pokud možno pro všechny.
Tak si představuji dobře dělanou práci pro obec.

Bohužel, dle mého názoru taková veřejná diskuze má předcházet u tak zásadního projektu s dostatečným časovým předstihem. Tedy, mělo být konáno už cca v lednu 2020. Ale v té době nebyli informováni ani občané, ani tzv. opoziční zastupitelé.

Tolik k transparentnosti a informovanosti v naší obci.

MUDr. M. Hnilicová