2. část zákulisní trilogie

Sejdeme se na hřbitově
Co běhá na „lístečku“;

Úsilí, které vynakládáme, přináší drobné úspěchy. Tak jak pěstitel zaznamená první jarní výhonky svého snažení, i my se můžeme zaradovat. Všiml si nás totiž developer. Dne 20. 5. 2021 jsme od právního zástupce developera dostali nabídku na neveřejné setkání s developerem. Pozvání sice dorazilo jen jednomu ze zvaných, platilo však jmenovitě pro všechny opoziční zastupitele, Lucii Nippertovou a Ivo Sedláčka.

Proč má být diskuse neveřejná? Proč jsou najednou zváni na neveřejné jednání s developerem i řadoví občané?
Ale především, proč s občany nejedná obec, ale developer? Partnerem občanů je obec, zvolení zastupitelé, kteří se občanům zodpovídají. Zastupitelé mají znát názor svých voličů, mají si ujasnit, co je v zájmu obce. A jsou to zastupitelé, kdo má pak v zájmu obce a jejich občanů jednat s developerem. Proč to u nás takto nefunguje? Místo toho se stále organizují jen setkání vybraných?

Snad shodou okolností obdrželi zastupitelé a Ivo Sedláček email od ředitelky školy, paní Pytelové, s pozváním na schůzku týkající se koncepce podolského školství. Ta by se měla konat začátkem června a je opět pouze pro pozvané, tedy neveřejná. Proč by si informace o školství nemohl přijít poslechnout každý, kdo má zájem či otázky?

Z řad občanů jsou teď vybíráni ti nejhlasitější. Proč? Co vedení obce, resp. vedení školy nebo developer očekává od dalších diskusí za zavřenými dveřmi?

Stále častěji se ozývají lidé, kterým není budoucnost Podolí lhostejná, a kteří u vedení obce v čele s pány Eliášem a Vlasákem postrádají schopnost věci organizovat a hlavně komunikovat. Po dlouhé době „u moci“ je navíc zřejmé, že se tato schopnost již neobjeví.

Je dobře, že se v obci probouzí občanská aktivita. Lidé si stále častěji uvědomují, že v Podolí není hodně věcí v pořádku a takto nelze dále pokračovat. Vedení obce není dlouhodobě schopno připravit koncepci rozvoje, dlouhodobé i krátkodobé plány, zamyslet se nad důsledky svého rozhodování a naprosto selhává v komunikaci i přístupu k občanům. Svými projevy navíc občany dále rozděluje, což nepřináší nic dobrého.
Přitom by stačilo se jiných názorů nebát, VEŘEJNĚ diskutovat, připravit varianty, plusy a mínusy možností, faktické podklady, atd… Vedení obce však místo transparentních postupů jedná hlavně neveřejně a hlídá, jestli si někdo nenahrává. Zatím dostáváme pozvánky přes třetí osobu nebo email. Co bude příště? Sejdeme se na hřbitově*?

Ivo Sedláček
Za spolek Podoláci

  • Citace z filmu Marečku, podejte mi pero