Referendum o dodržení územního plánu v lokalitě Nad Paloukem

Referendum je nástrojem přímé demokracie, když selhává ta zastupitelská. V našem případě se stalo posledním nástrojem v zabránění masivní výstavby, která by trvale změnila charakter Podolí.
Od tradičního a vesnického rázu Podolí bychom výrazně vykročili směrem k maloměstu se zahuštěnou výstavbou. Chceme takové Podolí? Na takový krok není připravena infrastruktura obce, kapacita školských zařízení či školní jídelna. Doprava je problematickým tématem již nyní. Rozsáhlejší zástavba tak vyvolává více problémů než užitku.

Mnozí z nás se vyjádřili v dotazníkovém šetření proti další zástavbě. Více než polovina občanů odmítla masivní zástavbu v lokalitě Nad paloukem v petici. Tu starosta Ing. Vítězslav Eliáš ani nepředložil na zastupitelstvu tak, aby byla zastupitelstvem alespoň vzata na vědomí. Logickým krokem k ochraně Podolí pak byla petice pro konání referenda.

Co předcházelo referendu na jednání zastupitelstva?
Díky přípravnému výboru a množství dobrovolníků se nám podařilo ve velmi krátkém čase zajistit petici pro konání referenda. K petici se ochotně připojila během pár dní polovina občanů obce s volebním právem. Podařilo se překonat i překážku v podobě termínu uprostřed prázdnin, který odhlasovali na jednání zastupitelstva dne 29. 6. 2021 zastupitelé Vítězslav Eliáš, Roman Vlasák, Stanislav Koukal, Jindřiška Jílková a Richard Sýkora. Ostatní přítomní zastupitelé, konkrétně Radek Boček, Michaela Hnilicová a Radek Hůrka navrhovali, v souladu s požadavkem petice podepsané polovinou občanů Podolí, aby se referendum uskutečnilo společně s parlamentními volbami, aby lidé nemuseli během krátké doby chodit hlasovat dvakrát.

Jelikož poměrem hlasů 5:3 prošel prázdninový termín, museli se členové přípravného výboru referenda rychle obrátit na krajský soud. Ten během pár dní rozhodl, že se má referendum uskutečnit až spolu s volbami, aby se zbytečně neplýtvalo časem lidí, obecními penězi a hlavně důvěrou v demokracii. Je totiž z jiných obcí prokázáno, že pokud se referendum koná v termínu, kdy se nekonají žádné volby, přichází v nich hlasovat mnohem méně lidí a tak hrozí, že výsledek referenda nebude platný. Proč pan starosta a někteří další zastupitelé chtěli referendum uprostřed prázdnin a nechtěli počkat o pár týdnů déle, na to ať si každý občan zodpoví sám.
Zejména kvůli silnému odporu veřejnosti byla na červnovém zastupitelstvu upravena smlouva s developerem a dnes již není platná. Smlouva byla platná pouze v případě, že by se referendum konalo do 30. 8. 2021. Podařilo se tak zabránit negativním dopadům smlouvy, které by byly pro obec nevýhodné a rizikové. A to hlavně závazek obce uhradit developerovi pokutu 10 000 000 Kč a to opakovaně.

O čem je referendum?
Referendum není o developerovi. Není ani o současném vedení obce. Není to politika. Referendum je o výstavbě v obci Podolí, konkrétně o lokalitě Nad paloukem. Je jasným signálem pro zastupitelstvo, že si občané nepřejí experimenty s nejbližším okolím svých domovů. Naopak, že chtějí, aby obec Podolí důsledně a aktivně hájila zájmy občanů.
Pokud tedy, spolu s námi, chcete, aby se výstavba v lokalitě Nad Paloukem řídila platným územním plánem obsahujícím maximálně 48 rodinných domů, (tedy aby jejich počet nebyl dvojnásobně navýšen, jak si přeje developer) a každý rodinný dům mě jen jednu bytovou jednotku, přijďte v čase sněmovních voleb k referendu a hlasujte v odpovědi na položenou otázku “ano”. A samozřejmě, pokud jste pro zdvojnásobení zástavby, dojděte také, a hlasujte “ne”.
Referendum je o tom, jaké Podolí předáme svým dětem a vnoučatům.


Všem děkujeme za podporu, které si nesmírně vážíme. Bez vaší podpory by naše úsilí nemělo žádný smysl.