Letní kino 30.7.2023 ve 20:30

Druhé promítání letního kina se uskuteční 30. 7. 2023 v prostorách sokolského dvora. Začátek promítání je v 20:30. Promítat budeme komedii Mimořádná událost režiséra Jiřího Havelky. Film s humorem i dramatičností pojednává o skutečné události, která se stala 19. 2. 2019 na trase regionální železniční dráhy Studenec – Křižanov mezi železničními stanicemi Velké Meziříčí a Křižanov. Ve filmu se objeví odkazy na několik skutečných příběhů, ať už půjde o statečného jelena, důchodce teroristu, či nesmrtelnou „bábu pod kořenem“.
V průběhu promítání bude k dispozici opět bohaté občerstvení. Vstupné na promítání je vždy dobrovolné. Všechny srdečně zve spolek Podoláci.

Pokračovat ve čtení

Referendum skončilo

Dnešním dnem byla završena více než rok trvající snaha obyvatel Podolí zabránit masivní výstavbě v Podolí. S radostí Vám můžeme sdělit, že referenda se účastnilo 65,5 % oprávněných voličů a referendum je platné. Téměř 89% hlasujících se vyslovilo pro „ANO“, tedy že chce dodržení platné územní studie. Celkově se jedná o výraznou nadpoloviční většinu všech voličů v Podolí (58%), což je naprosto jasný signál pro vedení obce, co si obyvatelé o prosazovaní výstavby starostou a jeho zastupiteli myslí.

Pokračovat ve čtení

Referendum o dodržení územního plánu v lokalitě Nad Paloukem

Referendum je nástrojem přímé demokracie, když selhává ta zastupitelská. V našem případě se stalo posledním nástrojem v zabránění masivní výstavby, která by trvale změnila charakter Podolí.
Od tradičního a vesnického rázu Podolí bychom výrazně vykročili směrem k maloměstu se zahuštěnou výstavbou. Chceme takové Podolí? Na takový krok není připravena infrastruktura obce, kapacita školských zařízení či školní jídelna. Doprava je problematickým tématem již nyní. Rozsáhlejší zástavba tak vyvolává více problémů než užitku.

Pokračovat ve čtení