Referendum skončilo

Vážení spoluobčané,

dnešním dnem byla završena více než rok trvající snaha obyvatel Podolí zabránit masivní výstavbě v Podolí. S radostí Vám můžeme sdělit, že referenda se účastnilo 65,5 % oprávněných voličů a referendum je platné. Téměř 89% hlasujících se vyslovilo pro „ANO“, tedy že chce dodržení platné územní studie. Celkově se jedná o výraznou nadpoloviční většinu všech voličů v Podolí (58%), což je naprosto jasný signál pro vedení obce, co si obyvatelé o prosazovaní výstavby starostou a jeho zastupiteli myslí.

Vy, občané obce, jste rozhodli, že si masivní výstavbu nepřejete. Učinili jste tak nejvíce demokratickým nástrojem – referendem v okamžiku, kdy selhala demokracie zastupitelská. Zastupitelé obce musí nyní aktivně hájit Vaše zájmy tak, aby v lokalitě nevznikly jiné stavby pro bydlení než maximálně 48 rodinných domů a aby tyto rodinné domy neměly více než jednu bytovou jednotku (při dodržení regulativů územní studie). Zastupitelstvo rovněž nesmí učinit žádné kroky k nové studii, která by intenzivnější stavbu umožňovala. Poslední pojistka je pak smluvní, kdy nesmí být podepsána žádná smlouva, která by masivnější výstavbu umožnila.

Velmi děkujeme přípravnému výboru, že překonal nástrahy vedení obce, vytrval ve svém úsilí, a nakonec se s pomocí soudu nekonalo referendum uprostřed prázdnin, jak prosadili zastupitelé Za Podolí u Brna (Ing. Vítězslav Eliáš, Roman Vlasák, Ing. Stanislav Koukal, Jindřiška Jílková a Richard Sýkora).

Nevětší poděkování však patří Vám, občanům Podolí, že jste se s celou situací seznámili, vyhodnotili ji a přišli k referendu. Překonali jste společně s námi všechny překážky i starostovo tvrzení, že referendum je zbytečné, a nakonec i voskovaný papír ve volební místnosti 😊  

Všem děkujeme za podporu a velikou účast v referendu.

Přejeme pěkný zbytek víkendu. Vaší Podoláci