Rubrika: Výstavba Nad Paloukem

Referendum skončilo

Dnešním dnem byla završena více než rok trvající snaha obyvatel Podolí zabránit masivní výstavbě v Podolí. S radostí Vám můžeme sdělit, že referenda se účastnilo 65,5 % oprávněných voličů a referendum je platné. Téměř 89% hlasujících se vyslovilo pro „ANO“, tedy že chce dodržení platné územní studie. Celkově se jedná o výraznou nadpoloviční většinu všech voličů v Podolí (58%), což je naprosto jasný signál pro vedení obce, co si obyvatelé o prosazovaní výstavby starostou a jeho zastupiteli myslí.

Pokračovat ve čtení

Referendum o dodržení územního plánu v lokalitě Nad Paloukem

Referendum je nástrojem přímé demokracie, když selhává ta zastupitelská. V našem případě se stalo posledním nástrojem v zabránění masivní výstavby, která by trvale změnila charakter Podolí.
Od tradičního a vesnického rázu Podolí bychom výrazně vykročili směrem k maloměstu se zahuštěnou výstavbou. Chceme takové Podolí? Na takový krok není připravena infrastruktura obce, kapacita školských zařízení či školní jídelna. Doprava je problematickým tématem již nyní. Rozsáhlejší zástavba tak vyvolává více problémů než užitku.

Pokračovat ve čtení

Zastupitelé v Podolí odsouhlasili rozsáhlou výstavbu ještě před referendem, které se bude v této věci konat

V Podolí u Brna proběhlo dne 29. 6. 2021 zasedání zastupitelstva týkající se nové masivní výstavby rodinných domů v lokalitě Nad paloukem. Na programu bylo hlasování o smlouvě o spolupráci s developerem a návrh na vyhlášení místního referenda o plánované výstavbě, který podpisem podpořila polovina občanů obce. Zastupitelé v rozporu se zdravým rozumem nejprve nejtěsnější většinou schválili smlouvu s developerem v rozsahu dvojnásobku domů, než umožňuje územní plán. Poté, opět nejtěsnější většinou, vyhlásili konání referenda na 6. srpna, ačkoliv přípravný výbor zastupující 539 občanů požaduje konání obecního plebiscitu v termínu sněmovních voleb.

Pokračovat ve čtení

V Podolí proběhla petice k referendu o masivní výstavbě

Tisková zpráva ze dne 5. 6. 2021
V obci Podolí u Brna proběhla v minulých dnech petice k vyhlášení referenda o výstavbě v lokalitě Nad Paloukem, kde investor zamýšlí realizovat rezidenční výstavbu až 95 domů. Během pouhých čtyř dnů petici podepsalo 559 občanů obce, což odpovídá téměř polovině všech voličů.

Pokračovat ve čtení