Zastupitelé v Podolí odsouhlasili rozsáhlou výstavbu ještě před referendem, které se bude v této věci konat

Podolí u Brna, 2. července 2021 – V Podolí u Brna proběhlo dne 29. 6. 2021 zasedání  zastupitelstva týkající se nové masivní výstavby rodinných domů v lokalitě Nad paloukem. Na programu bylo hlasování o smlouvě o spolupráci s developerem a návrh na vyhlášení místního referenda o plánované výstavbě, který podpisem podpořila polovina občanů obce. Zastupitelé v rozporu se zdravým rozumem nejprve nejtěsnější většinou schválili smlouvu s developerem v rozsahu dvojnásobku domů, než umožňuje územní plán. Poté, opět nejtěsnější většinou, vyhlásili konání referenda na 6. srpna, ačkoliv přípravný výbor zastupující 539 občanů požaduje konání obecního plebiscitu v termínu sněmovních voleb.

Projednávání a vyhrocená diskuse bodu smlouvy o spolupráci trvala skoro čtyři hodiny. Na jednání zaznělo, že zastupitelům nebylo finální znění smlouvy poskytnuto ve lhůtě stanovené jednacím řádem, nebyly provedeny analýzy dopadů výstavby, vyhodnoceny  připomínky občanů a ani návrh smlouvy i přes předchozí starostův příslib nebyl před zasedáním zastupitelstva zpřístupněn veřejnosti.

Dotazy občanů ohledně dopadů navržené smlouvy na obec nebyly ze strany starosty Vítězslava Eliáše (kandidátka Za Podolí) zodpovězeny. Údajné nebezpeční z prodlení či rizika náhrad developerovi ve výši 20 milionů korun v případě nepodepsání smlouvy nebyly občanům vysvětleny. Analýza dopadů výstavby na obec bude dle starosty obce Eliáše provedena až po podepsání smlouvy.

Nejdelším bodem jednání byl termín konání referenda a návaznost na smlouvu o spolupráci. Přípravný výbor navrhl referendum v termínu voleb do parlamentu. Termín by zajistil dostatečnou účastí občanů a tím platnost hlasování. Obec by měla jasný signál, jak dále postupovat. Starosta navrhl konání referenda uprostřed prázdnin na pátek 6. srpna. I přes všechny nezodpovězené otázky a po téměř hodinové poradě zastupitelé Za Podolí u Brna čtyřmi přítomnými hlasy plus jedním a rozhodujícím hlasem on-line „přítomného“ Ing. Koukala (všichni ze starostovy kandidátky Za Podolí), smlouvu o spolupráci schválili s rozvazovací podmínkou. Ta vycházela vstříc developerovi, který na jednání sdělil, že nebude čekat na referendum konající se po prázdninách. Stejným počtem hlasů pak vyhlásili konání místního referenda v prázdninovém termínu.

„Jednání starosty a jeho zastupitelů mi přijde nedemokratické. Z jeho setrvalého jednání mám dojem, že pracuje pro developera, stejně jako před lety udělal vše ve prospěch provozovatele zamýšleného kasina, a že vůbec nepracuje pro občany“ glosoval Petr Krejčí, bývalý zastupitel, který opakovaně upozorňoval na riziko malé účasti v polovině prázdnin.

spolek Podoláci