Otevřený dopis zastupitelům Za Podolí

ze dne 27. 5. 2021

Rozdělovník:

  • Ing. Stanislav Koukal
  • Jindřiška Jílková
  • Richard Sýkora
  • Mgr. Zdeněk Přikryl, DiS. 

Zastupitelé Za Podolí u Brna,

na veřejné diskuzi „Zeptejte se“ pan starosta obvinil zastupitele (Ing. Boček, Ing. Hůrka,
MUDr. Hnilicová), že neposlali připomínky ke smlouvě. 

Ačkoliv to není zcela pravdou, je čas si položit otázku: „Proč tak neučinili a nečiní?“. 

Zkuste se prosím vcítit do jejich pohledu. Oni přece dlouhodobě nesouhlasí s kroky vedení obce (tedy starosty Vítězslava Eliáše a místostarosty Romana Vlasáka), za podpory vás, zastupitelů Za Podolí. 

Položte si prosím i následující otázky:

  • Nereagovali, protože se nechtějí nechat vtáhnout do postupů vedení obce a zastupitelů Za Podolí, se kterými nesouhlasí a příčí se jejich svědomí a dle jejich přesvědčení i slibu zastupitele? 
  • Nereagovali proto, že x – krát jasně a srozumitelně deklarovali, že se budou ke všemu vyjadřovat veřejně? Důvěra ve vás, jakožto spoluobčany a zastupitele, je na tak nízké úrovni, že vám prostě už vůbec nevěří? 
  • Nebo proto, že v minulosti, když starosta poslal smlouvu ve svém standardu (tedy s prominutím paskvil) a „opoziční“ zastupitelé ji jako jediní připomínkovali, tak je později neváhal označit za ty, co nespolupracují a hážou klacky pod nohy? 
  • Snad i proto, že jsou i na tak malé obci označování jako “opoziční”, ale zároveň mají řešit problémy, které jste svými postupy a postoji způsobili? 
  • Nebo to bude tím, že se v maximální míře chtějí vyhnout jakékoliv komunikaci s právníkem, kterého starosta najal? Tedy Mgr. Joukla, který veřejně i neveřejně napadá opoziční zastupitele, který velmi nevybíravě a nežádoucně volá a píše lidem s jinými názory, a který snaží se vytvořit nepříjemný až nechutný nátlak? Že prostě nemají chuť ani žaludek na tyto způsoby jednání, které se staly v Podolí už téměř běžnými?

Přitom pravomoc a úkoly jsou dány. Starosta má předložit smlouvu zastupitelům. 

Starosta však volí velmi neobvyklé řešení problémů a mnoho z nich tím vytváří. Věříme, že ponese plnou odpovědnost, nikoliv jen tu politickou.  

Zastupitelé také přeberou plnou odpovědnost, ale až svým hlasováním. Z dosavadního průběhu máme stále silnější pocit, že starosta dostal mnohé z vás do pasti. Pochopte, že starostou zvaní „opoziční zastupitelé“ v té pasti nechtějí uvíznout také. 

Věříme, že tento zásadní krok, kterým je masivní výstavba, a který natrvalo změní celé Podolí, nemůže být prosazován silou na nečitelném pozadí. 

Jedná se o změnu charakteru obce, která musí být jednoznačně konsenzem většiny občanů. Pokud ke konsenzu nedojde, je lepším řešením status quo. Svým silovým prosazováním, zmatenými kroky a žádným veřejným vystupováním (vyjma pana Koukala) jste bohužel vykopali tak hluboké příkopy, že konsenzus se zdá být téměř nemožný. 

Je stále zřetelnější, že úřad pod vedením Vítězslava Eliáše a Romana Vlasáka, ale rovněž zastupitelstvo jako celek pozbylo legitimity k hájení zájmů občanů Podolí a k výkonu své funkce.

Možnosti řešení situace však stále existují, kdy zákon o obcích hovoří zcela jasně. Např. dvě rezignace zastupitelů Za Podolí radikálně změní celou situaci. Poměr 4 : 3, při potřebě pěti hlasů k odsouhlasení jakéhokoliv bodu, je posunem k dohodě – konsensu. Skončilo by tak silové prosazování bodů a situace by se mohla uklidit.

Za těchto okolností by byl pochopitelný  i krok rezignace více nebo všech zastupitelů. Pokles mandátů pod minimální počet a vypsání nových voleb, lze v současné situaci považovat za zcela legitimní postup. 

Nově zvolené zastupitelstvo by pak začalo na „čistém stolu“, nevázáno předchozími nezávaznými kroky. 

Věříme, že jste v nepříjemné situaci. Vystaveni nátlaku, o který jste nestáli. Situacím a dotazům od známých, na které mnohdy nemáte odpovědi. 

A jistě spoustě dalších drobných a každodenních nepříjemností, které jste si s výkonem funkce zastupitele nepředstavovali. 

I my bychom pro obec raději tvořili, než abychom byli barikádou a ochranným valem před vlastním starostou a místostarostou.  

Někdy je lepší od tíživé situace poodstoupit a podívat se na ní z jiné perspektivy, nezatíženi sliby a loajalitou. Veřejně již byl vyzván k rezignaci starosta, proběhlo i hlasování o jeho odvolání. Na stole je ovšem jiná a věříme, že lepší možnost. Rezignace nadpoloviční většiny zastupitelů. 

Nabízíme Vám společné setkání, kde si můžeme vzájemné postoje otevřeně sdělit. My všichni máme, jako bývalí a současní zastupitelé, nejvíce informací o skutečném chodu obce.

Přejeme sílu rozhodnout v souladu se svým srdcem a svědomím 

Bývalí a současní zastupitelé volebního období 2018 – 2022 

Ing. Radek Boček

MUDr. Michaela Hnilicová

Ing. Radek Hůrka 

Ing. Petr Krejčí Ph.D.

Ing. Ivo Sedláček