Referendum

Vážení spoluobčané,

v těchto dnech probíhá v obci petice sloužící k vyhlášení referenda týkajícího se výstavby v lokalitě Nad paloukem. V případě, že máte zájem se k petici připojit a přispět tak k vyhlášení referenda, můžete ji podepsat:

na stánku u kostela 31. 5. – 2. 6. 2021
od 17:00 hod do 19:00 hod.

Na místě budou členové z organizačního týmu petice, kteří Vám odpoví na Vaše případné otázky.


Otázka k referendu o lokalitě Nad paloukem:

Souhlasíte s tím, aby obec Podolí učinila v samostatné působnosti veškeré možné kroky směřující k tomu, aby případná výstavba v lokalitě Nad Paloukem odpovídala požadavkům platného Územního plánu obce Podolí maximálně v rozsahu výstavby
dle Územní studie Podolí – lokalita Nad Paloukem, jejíž aktuálnost ověřil Městský úřad Šlapanice ke dni 29. 6. 2020 (územní studie), zejména aby obec Podolí:

 • ve všech správních řízeních týkajících se výstavby v lokalitě Nad Paloukem důsledně a aktivně hájila zájmy obce a jejích občanů, především aby uplatňovala námitky či připomínky tak, aby v lokalitě nevznikly jiné stavby
  pro bydlení než maximálně 48 rodinných domů a aby tyto rodinné domy neměly více než jednu bytovou jednotku (při dodržení regulativů územní studie);
 •  nečinila žádné kroky k pořízení nové územní studie pro lokalitu Nad Paloukem, která by umožnila intenzivnější výstavbu než stávající územní studie
  (zejména realizaci více než 48 rodinných domů s více než 1 bytovou jednotkou);
 • nepodepsala smlouvu o spolupráci, plánovací smlouvu či jinou obdobnou smlouvu s developerem lokality PODOLÍ NAD PALOUKEM s.r.o., ani s žádným jiným stavebníkem nebo vlastníkem pozemků, jestliže by tato smlouva byla v rozporu s výše uvedenými požadavky?

Často kladené otázky:

Proč je petice nutná?

Petice slouží k tomu, aby se mohlo konat referendum. Referendum je pro zastupitelstvo obce závazné a vedení obce jej musí vyhlásit, pokud bude pod peticí podepsáno více než 30% oprávněných voličů.

Kdo se může účastnit?

Každý, kdo má volební právo a je občanem obce Podolí (má zde trvalý pobyt).

Proč vůbec referendum o lokalitě Nad paloukem?

 • Jsme přesvědčeni, že lokalitu lze řešit citlivě a odmítáme masivní zástavbu, kterou prezentuje developer.
 • Chceme dodržet počty domů, které nastavila obec před příchodem developera v roce 2012 a zachovat vesnický charakter obce. Lokalita byla plánovaná jako rezerva pro příští generace Podoláků, nikoliv pro jednorázové masivní zastavění.
 • Nechceme výstavbu, která navždy změní charakter obce Podolí.
 • Požadujeme kvalitní a podložené analýzy variant výstavby.
 • Chceme, aby obec rozhodla o své budoucnosti s rozvahou, nikoliv pod strachem a za vyhrožování, že si developer bude bez obce stavět, co chce.

Proč je otázka tak dlouhá?

Otázka je delší, protože referendum je specifický nástroj, který musí velmi dobře určit, co může a nemůže zastupitelstvo konat. V uplynulých dvou týdnech jsme tak s odborníky na „otázky referenda“ ladili samotnou otázku. Ta spočívá ve třech zásadních bodech:

 • nepřekročit počet domů studie
 • neudělat novou studii, která by tento počet překročila
 • zastavit snahu o rychlý podpis smlouvy s developerem (obec ji nyní vůbec nepotřebuje – potřebuje ji pouze developer)

Proč referendum? Developer si stejně bude stavět co chce…

Nebude.

Ačkoliv to je opakovaně prohlašováno vedením obce, developer se nevyhne plánovací smlouvě s obcí v územním řízení. Bez ní nebude stavět. Prohlásil to i starosta na jednání zastupitelstva dne 19. 4. 2021 u lokality Br4 (Rybník), kdy na dotaz z publika: „Co by se stalo, kdyby smlouva nebyla odsouhlasena?“ starosta odpověděl: „Nemohli by stavět.“

Proti jeho záměru stojí navíc platný územní plán i územní studie. Nyní je snaha o změnu studie ze strany zastupitelů Za Podolí u Brna.  

Obec má nástroje, jak si vymínit splnění svých požadavků (směna pozemku, napojení na infrastrukturu v obecních pozemcích, účastenství v řízení). Zastupitelé Za Podolí u Brna zatím ale nemají vůli nástroje využít.

Výsledek referenda je pro zastupitele závazný.