V Podolí proběhla petice k referendu o masivní výstavbě

Tisková zpráva ze dne 5. 6. 2021

V obci Podolí u Brna proběhla v minulých dnech petice k vyhlášení referenda o výstavbě v lokalitě Nad Paloukem, kde investor zamýšlí realizovat rezidenční výstavbu až 95 domů. Během pouhých čtyř dnů petici podepsalo 559 občanů obce, což odpovídá téměř polovině všech voličů.

Návrh na vyhlášení referenda s podpisovými listinami byl na obecní úřad podán dne 3. 6. 2021 tak, aby byl návrh projednán na nejbližším jednání zastupitelstva, které je dle starosty obce Vítězslava Eliáše plánováno na 21. 6. 2021. V krátkém čase petici podepsalo 559 oprávněných osob, což odpovídá téměř polovině všech voličů v obci. Byla tak s výraznou rezervou splněna zákonná podmínka minimálně 30 % podpisů.

Otázka k referendu o lokalitě Nad paloukem zní:

„Souhlasíte s tím, aby obec Podolí učinila v samostatné působnosti veškeré možné kroky směřující k tomu, aby případná výstavba v lokalitě Nad Paloukem odpovídala požadavkům platného Územního plánu obce Podolí maximálně v rozsahu výstavby dle Územní studie Podolí – lokalita Nad Paloukem, jejíž aktuálnost ověřil Městský úřad Šlapanice ke dni 29. 6. 2020 (územní studie), zejména aby obec Podolí:

  • ve všech správních řízeních týkajících se výstavby v lokalitě Nad Paloukem důsledně a aktivně hájila zájmy obce a jejích občanů, především aby uplatňovala námitky či připomínky tak, aby v lokalitě nevznikly jiné stavby pro bydlení než maximálně 48 rodinných domů a aby tyto rodinné domy neměly více než jednu bytovou jednotku (při dodržení regulativů územní studie);
  • nečinila žádné kroky k pořízení nové územní studie pro lokalitu Nad Paloukem, která by umožnila intenzivnější výstavbu než stávající územní studie (zejména realizaci více než 48 rodinných domů s více než 1 bytovou jednotkou);
  • nepodepsala smlouvu o spolupráci, plánovací smlouvu či jinou obdobnou smlouvu s developerem lokality PODOLÍ NAD PALOUKEM s.r.o., ani s žádným jiným stavebníkem nebo vlastníkem pozemků, jestliže by tato smlouva byla v rozporu s výše uvedenými požadavky?“

Obecní úřad nyní návrh na vyhlášení referenda posoudí a shledá-li, že nemá žádné vady, bude návrh předložen na nejbližší jednání zastupitelstva obce k projednání. Zastupitelstvo  pak rozhodne o vyhlášení místního referenda a zároveň stanoví datum jeho konání. Zastupitelstvo může také rozhodnout, že místní referendum nevyhlásí, jestliže dojde k závěru, že o navržené otázce nelze místní referendum konat.  „Rozhodnutí zastupitelstva o nevyhlášení referenda jsme připraveni napadnout žalobou a dožadovat se, aby referendum vyhlásil soud. Na soud se obrátíme i v případě, že by zastupitelstvo o  návrhu na vyhlášení referenda vůbec nerozhodlo,“ doplňuje Vladimíra Zubková, zmocněnkyně přípravného výboru.

Právě na příštím jednání zastupitelstva plánuje starosta Eliáš projednání Smlouvy o spolupráci s developerem, která předpokládá výstavbu 90 – 95 rodinných domů. Vedení obce přitom doposud stále ignoruje vlastní dotazníkové šetření, ve kterém obyvatelé obce Podolí odmítli další rozšiřování obce. Stejně tak zastupitelstvo obce dosud neprojednalo a nereagovalo na předchozí petici, ve které 600 občanů obce odmítlo masivní výstavbu v lokalitě Nad Paloukem.

„Jsme si vědomi toho, že atmosféra v obci je vyhrocená. Vedení obce se snaží občany přesvědčit, že není jiná možnost než se s developerem dohodnout. Developer přitom deklaruje, že výstavba pod 95 domů se mu nevyplatí. Snažíme se argumentovat a vysvětlovat, což u občanů mnohdy vyvolává velmi překvapené reakce. Opakované omílání lží a polopravd od starosty obce mnoho lidí opravdu zmátlo a nyní jsou velmi překvapeni, když se dozvídají, jaké jsou možnosti obce při jednáních s developerem. Musíme poděkovat všem, kteří v minulých dnech obětovali v podstatě všechen volný čas a snažili se oslovit maximum občanů. Poděkování zaslouží také ti, kteří petici podepsali. Bez jejich vůle by celá akce neměla žádný smysl“ sděluje Marek Horák, jeden z organizátorů a iniciátorů konání místního referenda.

Snaha vedení obce prosadit masivní výstavbu tak stále naráží na velký odpor občanů obce. Bude velmi zajímavé sledovat, zda zastupitelé Za Podolí, kteří soustavně jednotně podporují starostovy kroky, budou na příštím jednání zastupitelstva dne 21. 6. 2021 reagovat na vůli občanů k vyhlášení referenda, či zda budou dál silově prosazovat starostou vytyčený směr výstavby 95 domů v lokalitě Nad Paloukem.

Kontakt:

Ing. Ivo Sedláček

Člen výboru spolku Podoláci, z. s.

info@podolaci.cz